Phân phối Dây, cáp nguồn C13-C14, C19C20 , cáp nguồn 2 chân , 3 chân chính hãng có CO/CQ

 
 Lắp đặt Camera giá sát
Phân phối Cáp mạng AMP
Thiết kế website