Phân phối Ổ cắm , Modular Jack, HDMI, VGA, wall plate, mặt nạ cap cấp chất lượng cao

 Ổ cắm, Modular Jack, wall plate, VGA, HDMI là gì?

Ổ cắm VGA, HDMI hay còn gọi là Modular Jack VGA, HDMI 

 Lắp đặt Camera giá sát
Phân phối Cáp mạng AMP
Thiết kế website